Informacje o spółce

Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-133), przy al. Jana Pawła II 22 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) w wysokości 8.375.005,00 złotych.

Od ponad dwóch dekad Apsys – deweloper i zarządca nieruchomości komercyjnych – nadaje miastom rytm, tworząc w Polsce unikalne przestrzenie handlu i rozrywki.  Obecnie w portfolio zarządczym Apsys Polska, znajduje się 19 centrów handlowych (stan na rok 2023), w tym tak rozpoznawalne obiekty jak łódzka Manufaktura, Posnania w Poznaniu czy Galeria Katowicka. W 2019 r. spółka poszerzyła spektrum swojego działania o realizację inwestycji mieszkaniowych.

Kompleksowe, specjalistyczne usługi Apsys realizuje w obszarach: inwestycji, projektowania i budowy nieruchomości komercyjnych, zarządzania projektami oraz komercjalizacji obiektów.

Benoît Charles

Prezes Zarządu

Marek Błędowski

Wiceprezes Zarządu

Maciej Wróblewski

Wiceprezes Zarządu

Justyna Kur

Wiceprezes Zarządu

Piotr Madzurek

Wiceprezes Zarządu

Cyril Plumecoq

Członek Zarządu

Dokumenty i Raporty