Informacje o spółce

Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-133), przy al. Jana Pawła II 22 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) w wysokości 8.375.005,00 złotych.

Od ponad dwóch dekad Apsys – deweloper i zarządca nieruchomości komercyjnych – nadaje miastom rytm, tworząc w Polsce unikalne przestrzenie handlu i rozrywki.  Obecnie w portfolio zarządczym Apsys Polska, znajdują się 30 centra handlowe (stan na rok 2021), w tym tak rozpoznawalne obiekty jak łódzka Manufaktura, Posnania w Poznaniu czy Galeria Katowicka. W 2019 r. spółka poszerzyła spektrum swojego działania o realizację inwestycji mieszkaniowych oraz usługi zarządzania nieruchomościami biurowymi realizowane według autorskiego programu „The Space. The Place. The People”.

Kompleksowe, specjalistyczne usługi Apsys realizuje w obszarach: inwestycji, projektowania i budowy nieruchomości komercyjnych, zarządzania projektami oraz komercjalizacji obiektów.

Benoît Charles

Prezes Zarządu

Marek Błędowski

Wiceprezes Zarządu

Maciej Wróblewski

Wiceprezes Zarządu

Justyna Kur

Wiceprezes Zarządu

Piotr Madzurek

Wiceprezes Zarządu

Dokumenty i Raporty