Apsys Polska S.A.

z siedzibą w Warszawie (00-133), przy Al. Jana Pawła II 22. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy (wpłacony
w całości) w wysokości 8.375.005,00 złotych.

Adres

Aleja Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Godziny pracy

Poniedziałek …….. 09:00 – 17:00
Wtorek ………….….. 09:00 – 17:00
Środa ……….......... 09:00 – 17:00
Czwartek ………….. 09:00 – 17:00
Piątek ……………….. 09:00 – 17:00

Nasze biuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pozostańmy w kontakcie

 

Wyślij wiadomość