Kontakt dla mediów:

Loyalty Solutions Sp. z.o.o Sp.k.
RENATA PYZIO
RENATA.PYZIO@LOYALTY-SOLUTIONS.PL
882 090 908
MARTA BIAŁOWĄS
MARTA.BIALOWAS@LOYALTY-SOLUTIONS.PL
882 184 441

APSYS POLSKA S.A.
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Polska
Tel. : +48 (22) 701 92 00

http://pl.apsysgroup.com/

 

Administratorem danych osobowych jest Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 – 133), przy Al. Jana Pawła II 22 („ Spółka”). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: IOD@apsysgroup.pl. Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.