NASZA STRATEGIA ESG

Od momentu powstania, Apsys w sposób odpowiedzialny projektuje i realizuje projekty nieruchomościowe, które spełniają oczekiwania interesariuszy oraz wymogi środowiskowe i społeczne

Filary strategii ESG Apsys

#1

DZIAŁAMY Z SZACUNKIEM DLA PLANETY

Redukujemy nasz ślad węglowy

Kontrolujemy nasz wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych i bioróżnorodność

Dążymy do certyfikacji budynków na najwyższym możliwym poziomie

#2

TWORZYMY PROJEKTY SZYTE NA MIARĘ KAŻDEGO MIEJSCA

Oferujemy bogate i funkcjonalne doświadczenia

Promujemy tworzenie miejsc wielofunkcyjnych

Wspieramy zatrudnianie firm lokalnych i rozwój gospodarczy danego regionu

#3

ANGAŻUJEMY NASZYCH PARTNERÓW W WARTOŚCIOWE PRAKTYKI

Włączamy nasze marki i operatorów w stosowanie dobrych praktyk biznesowych

Popieramy zielone finansowanie obiektów

Wspieramy naszych kontrahentów i usługodawców w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

#4

CENIMY NASZE TALENTY

Doceniamy wyjątkowość

Zachęcamy i tworzymy warunki do dzielenia się wiedzą

Zapewniamy dobrostan i rozwój każdej jednostki

RAPORT ESG 2022

KODEKS ETYKI

Wkład Apsys w zrównoważony rozwój
Cele Apsys Polska sformułowane w strategii ESG są zgodne z agendą ONZ, która określa cele zrównoważonego rozwoju oraz związane z nimi zadania, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku.

3

Dobre zdrowie i jakość życia

4

Dobra jakość edukacji

5

Równość płci

7

Czysta i dostępna energia

8

Godna praca i wzrost gospodarczy

10

Mniej nierówności

11

Zrównoważone miasta i społeczności

12

Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

13

Działania przeciwdziałające zmianom klimatu

15

Życie na lądzie

17

Partnerstwa na rzecz celów

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskowa

  • Ceryfikat ISO 14 001 gwarantujący najwyższe standardy zarządzania środowiskowego
  • 36 certyfikatów BREEAM-IN-USE na poziomie „Excellent” lub „Very Good”, jeden na poziomie „Outstanding”