29 września 2023 Aktualności

Justyna Urbanowicz- Jaśniak – Certyfikowany koordynator ds. dostępności w obiekcie handlowym

Posnania powstała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tak aby być miejscem przyjaznym dla wszystkich. Świadczy o tym m.in. tytuł Lidera Dostępności  zdobyty w 2018 roku. Oprócz rozwiązań architektonicznych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową, wprowadzono także pokój wyciszenia – rozwiązanie umożliwiające odseparowanie od bodźców. Posnania od kilku lat realizuje również program szkoleniowy dla pracowników z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym krokiem w kierunku zwiększania dostępności było stworzenie stanowiska odpowiedzialnego za nadzorowanie prac z tym związanych. Justyna Urbanowicz-Jaśniak, która pracuje w Posnanii, w dziale marketingu, ukończyła kurs i została pierwszym w Polsce certyfikowanym koordynatorem ds. dostępności w obiekcie handlowym. Dotychczas była odpowiedzialna za Customer Experience. Certyfikat ten daje uprawnienia do przeprowadzania audytów dostępności budynków, w tym również lokali, co stanowi doskonałą okazję do dzielenia się wiedzą i wspierania najemców w kwestiach związanych ze zwiększaniem dostępności w ich salonach.

Pozostałe aktualności