8 listopada 2022 Aktualności

Ambitne cele na nowe czasy

Apsys zawsze był firmą z wizją i ambicjami, by realizować unikalne projekty, tworzyć miejsca ikoniczne, znaczące, na stałe wpisujące się w miejską tkankę. Ale po ponad 25 latach funkcjonowania na rynku przyszedł czas na przedefiniowanie dotychczasowej strategii i dostosowanie jej zarówno do zmian zachodzących na rynku, jak i naszej wewnętrznej transformacji. Przez ponad dwie dekady trzonem działalności zarówno deweloperskiej, jak i zarządczej Apsys były nieruchomości handlowe. Dwa lata temu organizacja wykorzystała swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie na nowych rynkach, między innymi mieszkaniowym – inwestycja Solea Mieszkania przy Wyścigach w Warszawie.

W ostatnich miesiącach cała firma przeszła przez złożony wieloetapowy proces mający na celu określenie i nazwanie celu strategicznego, którym się kieruje i który traktujemy jako zobowiązanie wobec miast i ludzi. Definiuje on w jaki sposób Apsys chce wnosić pozytywny wkład w życie innych i środowisko, nadaje kierunek działania, wykraczający poza kryteria finansowe. To odpowiedź na fundamentalne pytanie: „dlaczego istnieje Apsys?”. Odpowiedź zawarła się w sformułowaniu: zmieniamy miasta na lepsze, tworząc wyjątkowe miejsca, dzięki którym życie wszystkich staje się piękniejsze.

Proces wyznaczenia celu strategicznego polegał na dokładnych analizach bazujących na ankietach przeprowadzonych wśród pracowników we Francji i w Polsce oraz na licznych rozmowach z zewnętrznymi i wewnętrznymi ekspertami. Stały się one podstawą warsztatów, na których finalnie został zdefiniowany cel strategiczny i znalazł on odzwierciedlenie w nowym haśle firmy: “Razem, inne miasto jest możliwe”. Zmieniona została także identyfikacja wizualna Apsys, która jeszcze pełniej ilustruje zobowiązania. W kolejnych etapach cel strategiczny został przełożony na poszczególne obszary funkcjonowania i konkretne, mierzalne cele operacyjne, do których osiągnięcia będziemy dążyć w najbliższych latach.

Nowy slogan to nieprzypadkowe hasło. Każde słowo ma w nim ogromne znaczenie i choć brzmi filozoficznie, ponieważ odnosi się do wizji przyszłości i naszej organizacji, i miejskich przestrzeni, to idą za nim konkretne rozwiązania i zobowiązania. “Razem” to działania podejmowane ze wszystkimi grupami interesariuszy firmy. Te zmiany mają nam wszystkim pozwolić tworzyć “inne miasta”, w których ludziom żyje się lepiej, które są przyjazne różnym grupom społecznym, inkluzywne, komfortowe, zielone i czyste. To wszystko staje się “możliwe” dzięki otwartości, zaangażowaniu, uważności i współpracy.

Pozostałe aktualności