29 września 2023 Aktualności

Kodeks Etyki

W ramach naszej polityki ESG wdrożyliśmy Kodeks Etyki, który formalizuje główne zasady, które kierują naszymi działaniami od momentu powstania grupy i które definiują sposób, w jaki projektujemy i zarządzamy naszym portfolio.

Kodeks określa główne zasady etyki biznesowej obowiązujące w Grupie Apsys. Dokument zawiera definicje i opisy podstawowych zagadnień z tego obszaru. Jest on również przewodnikiem dla wszystkich pracowników, określającym zasady postępowania w przypadku zetknięcia się z sytuacjami wrażliwymi, nietypowymi lub budzącymi wątpliwości. W kodeksie opisany został obowiązujący w Apsys system sygnalizowania. Pomaga on w rozpatrywaniu wszelkich zgłoszeń związanych z zagadnieniami opisanymi w dokumencie, uzyskaniu pomocy oraz określeniu dalszego trybu postępowania.

Karta etyki dostępna jest w wersji francuskiej, angielskiej i polskiej.

 

„Wraz z Kodeksem Dobrych Praktyk jest naszą wspólną deklaracją wierności wartościom takim jak szacunek i odpowiedzialność oraz drogowskazem w codziennej pracy dla wszystkich pracowników i współpracowników Apsys. Dokumenty te oferują również konkretne narzędzia, które pozwalają zgłaszać przypadki nadużyć i łamania zarówno zapisów Kodeksu, jak i obowiązujących norm prawnych.”

– Maurice Bansay

 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Pozostałe aktualności