7 listopada 2022 Aktualności

Łódzka Manufaktura stawia na dachu 1219 paneli słonecznych

1219 paneli fotowoltaicznych zostanie zamontowanych na dachach szedowych budynku galerii handlowej. Tamtejsza południowa ekspozycja zapewnia najefektywniejsze korzystanie z promieni słonecznych.  Przedstawiciele Manufaktury przyznają, że farma fotowoltaiczna to ogromna inwestycja, ale jej efekty będzie można szybko odczuć.

Pracująca farma będzie w stanie pokryć do 45% zapotrzebowania na energię części wspólnych budynku galerii handlowej. Pozyskana w ten sposób energia elektryczna będzie używana m.in. do zasilania systemu klimatyzacji i wentylacji, produkcji wody lodowej do klimatyzacji czy zasilania schodów, wind i chodników ruchomych. Dodatkowo, z instalacji fotowoltaicznej będą zasilane stacje ładowania samochodów elektrycznych. To na pewno będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na obniżenie energochłonności obiektu i kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej, ale także będzie to nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego i obniżenie konsumpcji energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych – mówi Dariusz Jańczyk, dyrektor techniczny Manufaktury.

Projekt farmy fotowoltaicznej to kolejny, a zarazem największy element wielowymiarowej strategii Manufaktury Dobrej Energii. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Manufaktury, „Centra handlowe ponownie w centrum uwagi klienta?” wynika, że prawie 20% Polaków uznaje ekologiczne rozwiązania za czynnik decydujący o ich wyborze centrum handlowego. Z kolei 57% respondentów deklaruje, że eko rozwiązania zachęcają ich do odwiedzin danego centrum. 

– Te wyniki może nie są jeszcze imponujące, ale obserwujemy, że świadomość ekologiczna klientów dynamicznie rośnie. Z pewnością w kolejnych latach działania proekologiczne staną się koniecznością, także ze względu na presję społeczną – dodaje Sławomir Murawski. 

Pozostałe aktualności