PROGRAMY APSYS

Autorskie rozwiązania wypracowane przez ekspertów

Obsługa klienta

Autorski program poprawiający jakość customer experience

→ Długoterminowy program wdrożony w 2018 roku

→ Zapewnia jednolity system oceny poziomu usług oferowanych przez centra handlowe zarządzane przez Apsys, z uwzględnieniem typu każdego obiektu – jego powierzchni, tenant mix i pozycjonowania

→ Podstawą programu jest coroczny, kompleksowy audyt przeprowadzany przez zewnętrznego partnera na bazie rozbudowanej ankiety

→ Elastyczna formuła, pozwalająca na bieżąco dopasowywać badane usługi i udogodnienia do zmieniających się potrzeb klientów i trendów na rynku

→ Narzędzie motywacyjne dla załóg w centrach handlowych

→ Program budujący realną przewagę konkurencyjną obiektów handlowych na lokalnych rynkach

Odpowiedzialność społeczna

Program poprawiający dostępność obiektów handlowych

→ Kompleksowy, kilkufazowy, wieloletni program mający na celu wprowadzenie do  centrów handlowych zarządzanych przez Apsys konkretnych udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami i ich opiekunów oraz edukację klientów i pracowników centrów, centrali Apsys i współpracowników na temat zachowań i potrzeb tych osób

→ Zaprojektowany z ekspertami – fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami

→ I faza programu poświęcona osobom ze spektrum autyzmu i ich opiekunom – w obiektach z protfolio Apsys wprowadzono konkretne rozwiązania takie jak ciche godziny, możliwość wypożyczenia słuchawek wygłuszających czy skorzystania z pokoi wyciszenia

Działania Proekologiczne

Wieloaspektowy program mający na celu promowanie postaw ekologicznych

→ Informacje o rozwiązaniach stosowanych w centrach

→ Zmiana wizerunku sektora w opinii publicznej jako zaangażowanego społecznie i zrównoważonego ekologicznie

→ Budowanie przewagi centrum na lokalnym rynku – element lojalności

→ Element długoterminowych relacji z najemcami i lokalnymi władzami

→ Przygotowanie do nadchodzących zmian i regulacji prawnych.

→ Budowanie długotrwałych relacji z najemcami

→ Regularne spotkania ogólne i indywidualne z najemcami

→ Realizacja szkoleń (obsługa klienta, visual merchandising, ESG)

→ Podręcznik najemcy – optymalizacja kosztów mediów

→ Organizacja konkursów dla najemców

→ Specjalne imprezy rodzinne + drobne upominki

→ Tajemniczy klient

→ Komunikacja wewnętrzna poprzez platformę Trackeo

Badanie satysfakcji klientów firmy

Badanie satysfakcji właścicieli:

→ Przeprowadzane raz w roku

→ Ocenia współpracę z poszczególnymi działami firmy w zakresie terminowości, biegłości, bezbłędności, współpracy, otwartości, reaktywności i elastyczności

→ Definiuje obszary potencjalnej poprawy

 

Badanie satysfakcji najemców:

→ Przeprowadzane raz w roku

→ Opinie najemców na temat współpracy z zarządem centrum handlowego APSYS oraz dostawcami usług takich jak ochrona, obsługa techniczna czy sprzątanie

→ Źródło cennych informacji zwrotnych

→ Jakościowe narzędzie służące do potencjalnych ulepszeń