Polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych w serwisie (dalej „SERWIS”), prowadzonym przez Apsys Polska S.A.. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, zwaną dalej „ADMINISTRATOREM”. ADMINISTRATOR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem IOD@apsyspolska.pl

DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników SERWISU są przetwarzane w następujących sytuacjach:

 1. zapisywanie i przechowywanie plików (tzw. cookies) w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do oglądania SERWISU. Pliki cookies pozwalają na identyfikację Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach SERWISU, jednakże nie umożliwiają ADMINISTRATOROWIzidentyfikować konkretnej osoby fizycznej, która w danym momencie z urządzenia korzystała – szczegóły tego przetwarzania opisano w Polityce Cookies (poniżej);
 2. wysyłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, która jest przekazywana na skrzynkę pocztową ADMINISTRATORA lub bezpośrednio na adresy pocztowe ADMINISTRATORA, pod warunkiem podania danych osobowych identyfikujących nadawcę wiadomości;

W każdym z w/w przypadków skorzystania z SERWISU, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa informacji, w szczególności cała komunikacja z SERWISEM podczas wyświetlania jego treści na urządzeniu użytkownika odbywa się przy wykorzystaniu protokołu szyfrującego SSL, co sprawia, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego SERWISU odbywa się w pełni bezpiecznie.

Podstawa i Cel przetwarzania Twoich danych osobowych uzależnione są od sytuacji przetwarzania:

 1. cele zapisywania i przechowywania plików cookies są opisane w Polityce Cookies (poniżej), podstawą przetwarzania Twoich danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, opisany w Polityce cookies (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku niektórych plików cookies – zgoda Użytkownika wyrażana przez korzystanie z SERWISUi stosowne ustawienia przeglądarki internetowej (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. celem przetwarzania danych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego lub w inny sposób kontaktujących się z ADMINISTRATOREMjest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przedstawienie oferty produktów i usług ADMINISTRATORA, na podstawie zgody wyrażanej przez wysłanie wiadomości (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), później dane mogą być przetwarzane również w innych celach poza SERWISEM, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana;

Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych mogą być partnerzy współpracujący w ramach struktury organizacyjnej ADMINISTRATORA oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATORA, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (za wyjątkiem danych dotyczących korzystania z naszej witryny, o czym więcej możesz przeczytać w Polityce Cookies (poniżej)).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania zależy od sytuacji przetwarzania:

 1. czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika zależy od ich rodzaju i od Użytkownika, co w szczegółach opisano w Polityce Cookies (poniżej);
 2. dane przesłane przy użyciu formularza kontaktowego lub w mailu będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń po zakończeniu współpracy, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana;;

Uprawnienia przysługujące Użytkownikom SERWISU na mocy przepisów RODO

Przysługuje Ci (z zastrzeżeniem podstawy przetwarzania) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę lub skorzystać z pozostałych uprawnień możesz wysyłając wiadomość na adres IOD@apsyspolska.pl

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka cookies

Polityka dotyczy wykorzystywania technologii cookies w serwisie (dalej „SERWIS”), prowadzonym przez Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, z którym we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem IOD@apsyspolska.pl

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane przez serwer www na Twoje urządzenie, którego używasz przy korzystaniu z SERWISU.

Ciasteczka zawierają:

 1. podstawowe informacje na temat strony, z której pochodzą;
 2. przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z SERWISEM;
 3. parametry dotyczące czasu przechowywania ich w pamięci Twojego komputera.

SERWIS nie pobiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Ciasteczka służą nam do:

 1. zapewnienia prawidłowego działania witryny (niezbędne “sesyjne” pliki cookies);
 2. zapewnienia bezpieczeństwa („zabezpieczające” pliki cookies np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć);
 3. optymalizacji korzystania ze stron internetowych z SERWISU („wydajnościowe” pliki cookie, np. zbierające informacje o sposobie korzystania ze stron SERWISU);
 4. dostosowania zawartości stron internetowych SERWISU do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika SERWISU i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb („funkcjonalne” pliki cookies, np.: odpowiedzialne za zapamiętanie Twoich ustawień w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki etc.);
 5. tworzenia statystyk (są one anonimowe), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy SERWISU korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości („analityczne” pliki cookies);
 6. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań („reklamowe” pliki cookies).

Zaimplementowane wtyczki Google Analitics powodują, że dane dotyczące korzystania z naszych witryn są przekazywane do dostawcy usługi, tj. Google LLC, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Transfer danych następuje do Stanów Zjednoczonych, gdzie na mocy niektórych programów bezpieczeństwa narodowego, amerykańskie władze publiczne mogą uzyskać dostęp do Twoich danych.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy SERWISU mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, blokować do nich dostęp innych firm bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika SERWISU.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej (Google ChromeFireFoxOperaMicrosoft Edge i Internet ExplorerSafari).