4 stycznia 2023 Aktualności

Nowe stanowisko w strukturach Apsys Polska

Z początkiem grudnia Apsys Polska utworzył nowe stanowisko Dyrektora ds. rozwoju biznesu i ESG oficera. To wynik przeprowadzonego w ostatnich miesiącach procesu strategicznego, którego efektem było zdefiniowanie fundamentalnego celu firmy i opracowanie planów rozwoju w nadchodzących latach. Stanowisko objęła Magdalena Błądek, która  z Apsys związana jest od 2020 roku.

W ostatnich miesiącach Apsys Polska i Apsys Francja przeszły przez złożony wieloetapowy proces mający na celu określenie i nazwanie celu strategicznego, który nadaje kierunek rozwoju organizacji i określa jej zobowiązania wobec miast i ludzi. Definiuje on w jaki sposób Apsys chce wnosić pozytywny wkład w życie innych i środowisko i nadaje kierunek działania, wykraczający poza kryteria finansowe.

Obowiązki dyrektora ds. rozwoju biznesu Magdalena Błądek łączyć będzie z zadaniami ESG oficera. Jego powołanie to wyraz ogromnej roli polityki zrównoważonego rozwoju w Apsys. Magda przejmie obowiązki lidera procesu związanego ze wszystkimi aspektami ESG w firmie, w tym wdrożeniem i prowadzeniem polityki Grupy Apsys, realizacją inicjatyw ESG oraz przygotowaniem corocznego raportu zrównoważonego rozwoju. Kompleksowe działania obejmą wszystkie 3 filary polityki ESG. W tym obszarze Magdalena Błądek współpracować będzie ściśle z członkami wewnętrznego komitetu ESG w firmie.

 

Pozostałe aktualności