JUSTYNA KUR

Od 2016: Wiceprezes, Apsys Polska

Od 2008: Szef Działu Zarządzania Nieruchomościami, Członek Zarządu, Apsys Polska

2005-2008: Dyrektor Regionalny, Apsys Polska

2003-2005: Zastępca Dyrektora Regionalnego, Apsys Polska

2001-2003: Dyrektor Centrum Handlowego, Apsys Polska

1998-2001: Kierownik Centrum Handlowego, DT Casino

Od 2019: Czlonek Zarządu i Wiceprezes (od 2020) PRCH