DEVELOPMENT

#1

WSPARCIE INWESTYCYJNE

1. Analiza potencjału nieruchomości:

2. Prowadzenie procesu planistycznego w zakresie uzyskania/ zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego czy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

– analizy chłonności

– konsultacje i uzgodnienia administracyjne

– prowadzenie procesu konsultacji społecznych

3. Przygotowywanie i uzyskiwanie Pozwoleń na Budowę

#2

REWITALIZACJE

Apsys Polska posiada wieloletnie doświadczanie w procesach rewitalizacyjnych obiektów historycznych i nadawania im drugiego życia.

1. Działamy z szacunkiem do miejsca i jego spuścizny historycznej opracowując nowe funkcje i program dla nieruchomości.

2. Prowadzimy, poza standardowymi działaniami wsparcia inwestycyjnego, całość procesu uzgodnień konserwatorskich