PROJECT MANAGEMENT

Zakres usług w ramach kierowania projektami

#1

planowanie projektu oraz analiza rentowności inwestycji

#2

uzyskanie pozwolenia na budowę

#3

wybór projektanta i oraz nadzór projektowy i nadzór architektoniczny

#4

opracowanie budżetu i nadzór nad nim

#5

prowadzenie procesów przetargowych i wybór wykonawców

#6

kompleksowy nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych w trakcie trwania procesu budowlanego

#7

optymalizacja budżetu i rozliczenie inwestycji