OPTYMALIZACJE KOSZTÓW

Na podstawie kompleksowych audytów obiektów Apsys proponuje i wdraża optymalizacje w zakresie koszów eksploatacyjnych oraz zużycia energii elektrycznej, gospodarki odpadami czy ogrzewania obiektów, które przynoszą realne oszczędności i są korzystne dla środowiska.

Etapy procesu optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości

#1

zdefiniowanie obszarów do optymalizacji w wyniku szczegółowych audytów przeprowadzanych przez ekspertów firmy
#2
oszacowanie potencjalnego poziomu oszczędności

#3

wdrożenie konkretnych rozwiązań zmniejszających koszty funkcjonowania oraz zużycie eksploatacyjne nieruchomości