RAPORTOWANIE

Zakres usług

#przygotowywanie budżetów przychodowo-kosztowych nieruchomości
#regularna kontrola wykonania budżetów
#terminowe, bieżące raportowanie do Właściciela
#roczne rozliczenia budżetów przychodowo-kosztowych nieruchomości
#wsparcie w zakresie analizy kluczowych KPI
#profesjonalne rozwiązania raportowe w oparciu o nowe technologie
#nowoczesna platforma analityczna dająca klientom bezpośredni dostęp do bieżących wyników centrum
#elastyczność w zakresie przygotowania Interface do systemów finansowo-księgowych klienta