UTRZYMANIE TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI

Zakres usług

#utrzymanie techniczne obiektu w oparciu o obowiązujące prawo i standardy
#konserwacja i serwis wszystkich instalacji i urządzeń technicznych budynku
#bieżąca analiza kosztów i możliwości ich optymalizacji
#opracowywanie krótko i długoterminowych planów napraw i remontów
#prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu
#ekonomia skali -negocjacje grupowe i zakup energii elektrycznej, gazu i usług serwisowych