ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zakres usług

#określanie zakresu usług, przygotowywanie założeń projektowych
#szacowanie i kontrola budżetu inwestycji
#organizacja przetargów, analiza ofert, negocjacje
#uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do wykonania robót
#nadzór i koordynacja nad wykonywanymi pracami
#przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych
#weryfikacja dokumentacji powykonawczej
#rozliczanie końcowych prac