ZARZĄDZANIE UMOWAMI NAJMU

Zakres usług

#nadzór nad prawidłową realizacją zapisów umów najmu
#fakturowanie i windykacja należności
#zarządzanie zabezpieczeniami umów najmu (gwarancje bankowe, depozyty)
#roczne rozliczanie kosztów wspólnych i opłat marketingowych
#regularny kontakt i budowanie długofalowych relacji z najemcami
#przekazywanie/przejmowanie lokali do/od najemców