CERTYFIKACJA EKOLOGICZNA

Lider certyfikacji ekologicznej

Zrównoważony rozwój środowiskowy w budownictwie dotyczy wszystkich obszarów działalności Apsys – zarówno deweloperskiej, jak i zarządczej. Potwierdzeniem skuteczności naszego systemu zarządzania środowiskowego są certyfikaty  ekologiczne BREEAM. APSYS Polska jest liderem certyfikacji ekologicznej na polskim rynku obiektów handlowym. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo środowiskowe, zarządzane przez APSYS Polska obiekty są rokrocznie certyfikowane w obszarze zarządczym. Wszystkie uzyskują wyniki na poziomie „excellent”.

Ofertowane procesy certyfikacji:

W ramach najczęściej wykorzystywanego w Polsce systemu zarządzania środowiskowego BREEAM proponujemy narzędzia zrównoważonego rozwoju w postaci certyfikacji:

 

→ BREEAM International New Construction – certyfikat ekologiczny dla budynku/budynków nowoprojektowanych (proces certyfikacji trwający od etapu projektowania po wykonanie, certyfikat ważny bezterminowo)

→ BREEAM In-Use – certyfikat ekologiczny dla budynków istniejących (proces certyfikacji trwający 3-6 miesięcy, certyfikat ważny trzy lata)

→ BREEAM International Refurbishment&Fit out – certyfikat ekologiczny dla budynków modernizowanych oraz nowych fit-outów (proces certyfikacji trwający od etapu projektowania po wykonanie, certyfikat ważny bezterminowo)

→ BREEAM Communities – dla założeń urbanistycznych, projektów mixed-use (proces certyfikacj zazwyczaj trwający od tworzenia masterplanu do projektu budowlanego, certyfikat ważny bezterminowo)

Korzyści z certyfikacji Breeam:

→ wypracowanie oszczędności w zużyciu mediów
→ stworzenie zadbanego środowiskowa zarówno w budynku jak i najbliższym otoczeniu
→ tworzenie zdrowszego i bardziej atrakcyjnego miejsce pracy, miejsca odpoczynku
→ kreowanie wizerunku przyjaznej dla środowiska i człowieka przestrzeni
→ dodatkowa wartość dodana dla użytkowników, najemców, funduszy