ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Usługi 360 stopni - pełne spektrum działania

Od ponad 27 lat Apsys Polska zajmuje się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami handlowymi i współtworzy polski rynek nieruchomości  komercyjnych, będąc jednym z czołowych zarządców nieruchomości.

Filary strategii zarządczej Apsys

#1
generowanie przychodów z nieruchomości jako filaru strategii biznesowej
#2
optymalizacja procesów w oparciu o innowacje technologiczne
#3
rozwiązania proekologiczne oraz z zakresu wellbeing & health safety
#4
kontrola jakości i gwarancje bezpieczeństwa w oparciu o sprawdzone, autorskie narzędzia
#5
zweryfikowane w trakcie wieloletniej współpracy grono pracowników i podwykonawców

Trackeo Properties

To nowoczesna platforma analityczna pozwalająca Apsys oraz klientom w zaawansowany sposób przetwarzać informacje służące m.in. do prognozowania popytu i rentowności obiektów, planowania działań, prowadzenia kampanii marketingowych w oparciu o szczegółowe dane m.in. o odwiedzalności, a także monitorować pracę obiektów oraz wzmocnić współpracę z najemcami.
3 funkcjonalne moduły opracowane specjalnie na potrzeby obiektów handlowych:

#1

Moduł Turnover
umożliwia gromadzenie i analizę danych o obrotach oraz zawiera zestaw praktycznych funkcji wspierających ten proces, takich jak wprowadzanie obrotów przez najemców i zarządzanie nimi przez menedżera centrum, zarządzanie okresami obrotów przez centralę zarządcy oraz raporty powiązane ze zbieranymi danymi.

#2

Moduł Komunikacji z Wynajmującym
nowoczesna platforma raportowa, oparta o najnowsze technologie w zakresie BI pozwalająca na bieżąco monitorować wyniki zarządzanych obiektów w oparciu o w pełni interaktywne i łatwe w obsłudze dashboardy. Zapewnia bezpieczną wymianę informacji, dokumentów i raportów z właścicielami obiektów.

#3

Moduł Komunikacja z Najemcami
pozwala na szybki i efektywny kontakt w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem centrum handlowego. Moduł ten posiada m.in. opcję realizacji wszystkich awizacji w formie cyfrowej i wykonywania zdalnie innych procesów administracyjnych.

Skuteczne narzędzia kontroli jakości

Ocena firm serwisowych:

Szczegółowy kwestionariusz pozwalający weryfikować prace podwykonawców w całym portfolio zarządczym