18 grudnia 2023 Dla akcjonariuszy

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ APSYS POLSKA S.A. W ROKU PODATKOWYM 2022

Niniejszy dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym obejmującym Rok Podatkowy 2022. Został on sporządzony i opublikowany na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT.

Zobacz dokument →

 

Pozostałe aktualności